نصب خاطره های شهری در اصفهان

سه نماد حجمی در قالب خاطره شهری در آستانه نوروز 96 در سه نقطه شهر اصفهان نصب شد.

آخرین اخبار

تبلیغات