یک استاد حوزه و دانشگاه:

شرط حتمی برای ازدواج رسیدن به بلوغ عقلی در زندگی زناشویی است/شرایط سنی در ازدواج ملاک نیست

استاد جامعه المصطفی العالمیه گفت: ملاک عددی سن در ازدواج مهم نیست بلکه بلوغ عقلی مهم است و شرایط سنی بستگی به محیط زندگی و موقعیت های زمانی، اجتماعی و فرهنگی دارد.

آخرین اخبار

تبلیغات