بلوغ زود‌‌رس از مهم‌ترین تأثیرات شبکه‌های ماهواره‌ای است

محقق و کارشناس ارشد رسانه دانشگاه صدا و سیما بلوغ زود‌‌رس را یکی از مهم‌ترین تأثیرات برنامه‌های شبکه‌های ماهواره دانست و گفت: برنامه‌های ماهواره‌ای از طریق کمپانی‌های آمریکایی با سیاست‌های از پیش تعیین شده به منظور فروپاشی فرهنگی تهیه می‌گردند.

آخرین اخبار

تبلیغات