مشاور رئیس جمهور در اصفهان:

توسعه صنایع کم‌آب بر باید مورد توجه قرار گیرد

مشاور رئیس جمهور گفت: در حال حاضر همه از کم‌آبی و مشکلات این حوزه سخن می‌گویند اما در کنار آن باید به توسعه صنعت کم‌آب بر، توجه شود.

آخرین اخبار

تبلیغات