انفجار گاز دو ساختمان مسکونی در اصفهان را تخریب کرد

انفجار گاز در ساختمانی مسکونی در بلوار بعثت اصفهان یک کشته و دو مجروح به جا گذاشت و دو باب منزل مسکونی را تخریب کرد.

آخرین اخبار

تبلیغات