هیولای کرونا دستپخت؛

طرح و خواست دشمن و ترفند اهل لبخند با دشمن به اتکای غول رسانه ای اهریمن

رعایت بهداشت برای دفع خطر همیشه لازم بوده و هست و خواهد بود، توصیه های ایمنی و بهداشتی را همواره رعایت کنیم و با توکل بر خدا جامعه را در مسیر درست پیش ببریم.

مدت بقای ویروس کرونا در محیط چقدر است؟

معاون بهداشت وزارت بهداشت و درمان گفت: مدت ماندگاری ویروس کرونا در محیط خشک نهایت یک دقیقه است.

آخرین اخبار

تبلیغات