اصفهان مقصد بعدی رئیس جمهور

رئیس جمهور کشورمان در جریان سفرهای استانی خود در اواخر هفته آینده به اصفهان سفر می‌کند.

آخرین اخبار

تبلیغات