اولین یادواره 2 برادر شهید روستای رحیم آباد بعداز 25 سال

به مناسبت گرامی داشت یادوخاطره شهیدان رمضانعلی و رسول مطلب، دو برادر شهید روستای رحیم آباد براآن جنوبی یادواره ی این دوشهید بعد از 25 سال برگزار شد.

آخرین اخبار

تبلیغات