در نهضت روشنگری اژیه مطرح شد:

ارتقاء بصیرت کشور را در برابر فتنه های دیگر بیمه خواهد کرد

کارشناس مسائل سیاسی گفت:با بصيرت 9 دي ماه مردم مانند حركت عظيم اربعين حسيني زنده نگه داشته شود تا از بروز فتنه هاي بزرگتر جلوگيري شود.

آخرین اخبار

تبلیغات