ترجمه اختصاصی؛

پوستر تبلیغاتی کودک حلب برای توجیه تشدید جنگ بشر دوستانه به رهبری آمریکا

فراموش نکنیم که عزم واشنگتن برای سرنگونی دولت سوریه باعث مرگ بسیاری از مردم سوریه از همه گروههای سنی شده است.

آخرین اخبار

تبلیغات