رئیس سازمان بسیج سازندگی استان اصفهان:

اعزام ۶ هزار نفر در قالب ۲۴۰ گروه جهادی/ توسعه کمی و کیفی اردوهای جهادی اولویت سال ۹۵

رئیس سازمان بسیج سازندگی استان اصفهان با اشاره به اعزام بیش از ۶ هزار نیرو امسال در قالب اردوهای جهادی گفت: شرایط اعزام بیش از ۷۵۰۰نفر به مناطق محروم برای سال آینده فراهم شده است.

آخرین اخبار