علیرضا زاکانی:

فتح دانشگاه انتظار رهبر معظم انقلاب از دانش‌جویان بسیجی

نماینده مردم تهران گفت: دانشجویان بسیجی با تحصیل علم و صیقل روح به نمادی از چهره‌ی ماندگار شهدا در دانشگاه‌ها بدل شوند و با معرفی دین و سیاست به سایر دانشجویان، دانشگاه را فتح کنند.

آخرین اخبار