قاسم‌خانی:

اعمال تدابیر شدید امنیتی در دانشگاه امیرکبیر همزمان با ورود هاشمی‌رفسنجانی

عضو شورای مرکزی بسیج دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: همزمان با ورود هاشمی‌رفسنجانی به دانشگاه امیرکبیر تدابیر شدید امنیتی در این دانشگاه وضع شده است.

آخرین اخبار