رییس شورای شهر حسن آباد جرقویه علیا:

انتخاب امام جمعه از بین روحانیون شهری که بیشترین طلبه را دارد

رییس شورای شهر حسن آباد جرقویه علیا گفت: اولین قدم در برگزاری نماز جمعه انتخاب روحانی جهت امامت نماز است و در این مسیر می بایست فردی که صلاحیت این مسئولیت را داراست با رایزنی روحانیت محلی انتخاب کنیم.

آخرین اخبار