بخشدار جرقویه علیا در جلسه هماهنگی روز جهانی قدس:

مسئولین در صف اول راهپیمایی روز قدس حرکت کنند

بخشدار جرقویه علیا گفت: مسئولین منطقه باید پیشاپیش مردم در این راهپیمایی شرکت کرده و حمایت خود را از مردم مظلوم فلسطیین اعلام دارند.

آخرین اخبار

تبلیغات