به همت بسیج امام جعفر صادق(ع):

کاروانی با 44 نفر شهید داده ی ورزنه ای/ عکس

44 نفر از پدران و مادران شهدای ورزنه به دیدار خورشید خراسان رفتند.

آخرین اخبار