به مناسبت دهه اخر صفر:

سفره ارادت بسیجی شاهتوری به امام حسین(ع)/ تصویر

ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺍﻧﺒﻮﻩ ﺍﺯ ﺍﻫﺎﻟﯽ ﺭﻭﺳﺘﺎﯼ ﺷﺎﺗﻮﺭ مهمان بسیجی عباس قدرتی بودند.

آخرین اخبار