با همت بسیجیان شرق اصفهان؛

فعالیت های جهادی بسیجیان شاهتوری بازهم شادی آفرید/ تصاویر

گروه جهادی منتظران ظهور تعطیلات عید نوروز ترجیح دادند و از 8فروردین ماه تا 14فروردین مشغول ساخت خانه ای در شرق اصفهان بخش جلگه شدند.

رزمنده و بسیجی شاهتوری:

گریه های خالص بسیجیان دیروز، هوای آرام والفجر 8 را بارانی کرد

رزمنده ی شاهتوری گفت: تا زنده ام گوش به امر ولی فقیه می مانم و برای خدا به جبهه رفته و توقعی نداشته و نخواهم داشت.

آخرین اخبار