نفر سوم مسابقات کشوری مبارزات آزاد او-اسپرت:

تهذیب، تحصیل و ورزش را باید دنبال کرد/ محرومیت، محدودیت نیست

علی صادقی نفر سوم مسابقات قهرمانی کشوری او- اسپرت صعود به پله های موفقیت جهانی را از اهداف خود عنوان کرد.

آخرین اخبار