آغاز مرحله دوم رزمایش کمک مومنانه همزمان با میلاد امام حسن(ع)؛

توزیع 5 هزار بسته معیشتی در شرق شهرستان اصفهان/ تصایر

مرحله دوم رزمایش کمک مومنانه، با توزیع 5 هزار بسته کمک معیشتی همزمان با میلاد امام حسن(ع)؛ در مهدیه روستای وجاره از توابع براآن شمالی آغاز شد.

آخرین اخبار

تبلیغات