بانک‌ها برای خرید خودرو 80 درصد وام می‌دهند

خبر خوش سیف برای خریداران خودرو

سیف می گوید:با روشی که بانک مرکزی در پیش خواهد گرفت در نهایت مصرف‌کنندگان‌ این امکان را خواهند داشت که تا 80 درصد قیمت خودرو و حداکثر تا 25 میلیون تومان را در یک دوره هفت ساله پرداخت کنند.

آخرین اخبار