با مصوبه وزارت نیرو؛

دریچه ها بسته و قلب اصفهان از حرکت می ایستد

مهلت یک ماهه وزارت نیرو به پایان رسید و عصر امروز دریچه های سد بسته می شود تا اصفهان دوباره بی زاینده رود باقی بماند و در کنار روزهای آلوده و سیاه بستر خشک زاینده رود را به نظاره بنشیند.

رئیس اداره جهاد کشاورزی شهرستان اصفهان:

قطع زودهنگام آب رودخانه زاینده‌رود با موافقت کشاورزان انجام شد

رئیس اداره جهاد کشاورزی شهرستان اصفهان گفت: قطع زود هنگام آب رودخانه زاینده‌رود برای مزارع شرق با موافقت کشاورزان انجام شد.

آخرین اخبار

تبلیغات