نگرانی‌های وزیر بهداشت و علت تاخیر در اجرای یک بسته خدمتی

وزیر بهداشت علت تاخیر در اجرای بسته خدمتی حمایت مالی از بیماران خاص، صعب‌العلاج و نیازمند را توضیح داد.

آخرین اخبار