۲۰ آذر؛ آخرین مهلت ثبت درخواست متقاضیان دریافت بسته حمایت معیشتی دولت

متقاضیان دریافت بسته حمایت معیشتی دولت می‌توانند تا ۲۰ آذر سال جاری برای ثبت درخواست خود به سایت حمایت معیشتی مراجعه کنند.

آخرین اخبار

تبلیغات