استاندار اصفهان:

۲۷۴۰ واحد برای دریافت تسهیلات بسته حمایتی دولت در استان اصفهان ثبت نام کرده‌اند

استاندار اصفهان با بیان اینکه ۲ هزار و ۷۴۰ واحد برای دریافت بسته حمایتی دولت تاکنون ثبت‌نام کرده‌اند گفت: ۲۵۷ مورد از این درخواست‌ها مربوط به واحدهای تولیدی برای دریافت تسهیلات سرمایه در گردش است.

استاندار اصفهان مطرح کرد:

ثبت‌نام ۲۵۵ واحد تولیدی اصفهان برای استفاده از بسته حمایتی دولت

استاندار اصفهان گفت: تاکنون ۲۵۵ واحد تولیدی خرد و متوسط جهت استفاده از تسهیلات ۱۰ هزار میلیارد ریالی سرمایه در گردش در استان اصفهان ثبت‌نام کرده‌اند.

آخرین اخبار