تخلفات ساخت و ساز سال ۹۹ شامل بسته تشویقی نمی‌شود

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: تخلفات ساخت و ساز سال ۹۹ به هیچ عنوان مشمول بسته تشویقی نخواهد شد پس گاهی عده ای نباید به دنبال سوءاستفاده از این اتفاقات باشند.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان مطرح کرد:

پرداخت اقساطی پروانه ساخت و ساز در بسته تشویقی امکان پذیر است

معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان گفت: در بسته تشویقی ساخت و ساز ، امکان تقسیط نیز مهیا شده اما از میزان تخفیف آن کاسته خواهد شد.

آخرین اخبار