معاون هلال احمر اصفهان

۹۵ پروژه داوطلبی توسط هلال احمر اصفهان اجرا شد

معاون داوطلبان جمعیت هلال احمر استان اصفهان با اشاره به انجام پروژه‌های داوطلبی در هلال احمر اصفهان گفت: از ابتدای امسال ۹۵ پروژه داوطلبی توسط هلال احمر اصفهان اجرا شد.

آخرین اخبار