ماجرای دست‌های بسته ما

ماجرای دست بسته شهید شدن ما هیچ گونه فلسفه و فلسفه بافی نیاز ندارد شماها بیخودی شلوغش کردید خود بعثی‌ها می‌دانستند تا دستان ما را نبندند نمی‌توانند خاک بر ما بریزند.

آخرین اخبار