با نخوردن لبنیات منتظر این بیماری مرگبار باشید

می‌دانید هنگامی که لبنیات را کنار می‌گذارید، چه چیزی را به دست می‌آورید یا از دست می‌دهید؟

گردشگری زاینده رود می تواند بیش از کشاورزی برای کشور سودآوری داشته باشد

معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور گفت: به اعتقاد من اگر ما آب را در رگ های شهر جاری کنیم با گردشگری زاینده رود می‌توان بیش از کشاورزی برای کشور سودآوری کرد و با تعدیل کشاورزی شادابی روحی را به چندین میلیون نفر بازگرداند.

آخرین اخبار

تبلیغات