معاون دادستان کل کشور خبر داد؛

تاکید ۱۱ کشور بر تبدیل تلگرام به بستر فعالیت تروریست‌ها

معاون دادستان کل کشور گفت:11 کشور به تبدیل تلگرام به بستری برای فعالیت‌های تروریستی تاکید کرذند.

آخرین اخبار