استاندار اصفهان:

فرمانداران اجازه ندهند حاشیه های انتخابات به متن تبدیل شود/ ضرورت ساماندهی چاه های حریم زاینده رود

استاندار اصفهان گفت: باید برنامه ریزی در خصوص ساماندهی چاه های غیرمجاز به خصوص چاههایی که در حریم و بستر رودخانه هستند مورد توجه قرار گیرد.

استاندار اصفهان:

ساماندهی و حفظ حریم رودخانه زاینده‌رود در دستور کار قرار گیرد

استاندار اصفهان گفت: ساماندهی و حفظ حریم رودخانه زاینده‌رود و جلوگیری از هرگونه تصرف در حریم رودخانه از اهمیت بسیاری برخوردار است و باید عملیاتی شود.

آخرین اخبار

تبلیغات