رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور

ارتقاء سواد سایبری مسئولین، مدیران و کارشناسان یک ضرورت جدی و انقلابی است

رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور با اشاره به اینکه دانستن مسائل شرعی و قانونی نسبت به حوزه فضای سایبر یک موضوع جدی و دقیق است گفت:زمانی که تهدیدات غالب علیه کشور سایبری می شود مدیران امروز ما نسبت به فضای سایبری یک تکلیف دارند.

آخرین اخبار