در ورزنه:

بزغاله ای با یک دست متولد شد

بزغاله ای در شهر ورزنه به دنیا آمد که دارای یک دست می باشد.

آخرین اخبار