بزرگ‌ مردی از دیار اصفهان بر تاریخ دین و سیاست

بدون شک یکی از برجسته‌ترین رجال سیاسی تاریخ معاصر ایران آیت‌الله سید حسن مدرس است که نقش مهمی در صیانت از دین اسلام داشت و معتقد بود که سیاست نباید جدا از دین باشد.

آخرین اخبار