مدیرعامل سازمان میادین استان اصفهان خبر داد

ساخت بزرگ‌ترین بازار گل‌وگیاه کشور در شرق اصفهان

مدیرعامل سازمان میادین استان اصفهان گفت: در سال جاری ساخت بزرگ‌ترین بازار گل‌وگیاه کشور را با مساحت 50 هکتار در شرق اصفهان آغاز می‌کنیم.

آخرین اخبار

تبلیغات