استاندار اصفهان:

آستان علامه مجلسی در اصفهان ایجاد شود

استاندار اصفهان گفت: وضعیت کنونی مقبره علامه مجلسی در منزلت این عالم بزرگوار نیست و باید برای اداره آن آستان تشکیل شود.

آخرین اخبار

تبلیغات