رئیس بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس اصفهان:

روز حماسه و ایثار مردم اصفهان در تقویم ملی ایران ثبت شود

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس اصفهان گفت: حماسه ایثار مردم اصفهان در ۲۵ آبان ۶۱ اتفاقی در بعد جهانی است که لازم است این حماسه در تقویم ملی ایران ثبت شود.

آخرین اخبار

تبلیغات