نماینده خانه کشاورز استان اصفهان:

خانه کشاورز نیازی به تضعیف و بزرگنمایی خود ندارد

نماینده خانه کشاورز استان اصفهان گفت: خانه کشاورز با بیش از یک‌میلیون نفر عضو از جایگاهی رفیع به عنوان بزرگ‌ترین NGO در کشور برخوردار است و نیازی به تضعیف و بزرگنمایی خود ندارد.

آخرین اخبار