بیشتر بدانید

دومین نماد پرچم جمهوري اسلامي ايران در کجاست؟

بزرگترين پرچم با پايه ي با ارتفاع 54 متر و پرچمي به مساحت 200 متر مربع در روستاي واقع در شرق اصفهان برافراشته است .

آخرین اخبار

تبلیغات