از دریچه دوربین اصفهان شرق؛

آسمان شرق اصفهان بزرگترین ماه گرفتگی سال را تجربه کرد/ عکس

ساعت ۶:۵۳ امروز زمین بین خورشید و ماه قرار گرفت تا بزرگترین خسوف سال را پدیدار کند. لازم به ذکر است نماز ایات بر همه واجب گردیده است.

آخرین اخبار