اعتماد مردم بزرگترین سرمایه برای وزارت اطلاعات است

مدیرکل اطلاعات استان اصفهان با اشاره به همکاری مردم با وزارت اطلاعات، گفت: اعتماد مردم بزرگترین سرمایه برای وزارت اطلاعات است.

آخرین اخبار

تبلیغات