ذخیره 430 میلیون مترمکعبی سد زاینده رود؛

مشکلات حوضه زاینده‌رود کماکان باقی است

با وقوع بارش‌های اخیر از ابتدای سال جدید تاکنون و جاری شدن سیل در نقاط مختلف استان اصفهان، این تصور برای برخی به وجود آمده که خشکسالی و مشکلات ناشی از آن در حوضه زاینده‌رود به کلی برطرف و موجب احیای کامل این رودخانه و پر شدن سد زاینده‌رود می‌شود.

آخرین اخبار