معاون سیاسی سپاه صاحب الزمان(عج) استان اصفهان:

ورزیدگی فکری مردم نسبت به امریکا، بزرگترین دستاورد برجام یکساله/ واهی بودن امید به کدخدا اثبات شد

بهرامی گفت: در لوای بدعهدی های صورت گرفته از سوی امریکا و غرب، واهی بودن امیدهای برخی از افراد و دولتمردان نسبت به منش کدخدایی جهان به جای خدا محوری به اثبات رسیده است

کارشناس و تحلیل گر مسائل سیاسی:

بزگترین دستاورد برجام یکساله، اثبات عدم اعتماد به آمریکااست

منانی گفت: آگاهی مردم نسبت به بدعهدی امریکا و بی اخلاقی غربی ها بزرگترین دستاورد برجام بود ، در سایه این بدعهدی ها، امروز هر دو چرخه سانتریفیوژ و اقتصاد متوقف شده است.

آخرین اخبار