در ادامه حمایت از راه شهید خزایی انجام شد؛

میثاق خبرنگاران اصفهان شرق با شهدای مدافع حرم

187 نفر فعال رسانه و خبرنگاران نوشتاری و دیداری رسانه های استان اصفهان در حمایت از نخستین شهید مدافع حرم خبرنگار، کمپینی با این نام راه اندازی کردند.

آخرین اخبار

تبلیغات