نقش پذيري زنان و ايجاد تحول با تاكيد بر سيره حضرت زينب كبري(س)؛

حکومت جهانی موعود نیاز به زنانی مجاهد و بصیر دارد

امروز که هجمه های دشمنان روزافزون است نیاز به زنانی داریم تا با تمام قوا دشمنی ها را خنثی کنند. زنانی که در عرصه های خود سازی و اصلاح خود به اصلاح جامعه روی می آورند تا بتوانند جامعه ای را در خور امام زمان(عج) ایجاد کنند. براستی که به حق حکومت جهانی موعود نیاز به زنانی مجاهد و بصیر دارد.

آخرین اخبار

تبلیغات