رئیس اتحادیه کبابی و بریانی اصفهان:

کباب و بریانی در ایام نوروز گران نمی‌شود

رئیس اتحادیه کبابی و بریانی اصفهان گفت: برای رفاه حال مسافران و مردم، کباب و بریانی در ایام نوروز گران نمی‌شود.

آخرین اخبار