رئیس اداره گذرنامه ناجا تاکید کرد:

تردد با برگه گذر موقت فقط یکبار

سرهنگ شریفی گفت: برگه‌های تردد موقت فقط برای یک بار سفر به کشور عراق پیش بینی شده است.

آخرین اخبار

تبلیغات