افسردگی مردم به خاطر لغو کنسرت‌هاست یا بیکاری و ركود؟

مسئولان و برنامه‌ریزان ارشد دولت به جای اصرار بر برگزاری کنسرت‌ها برای رفع افسردگی جامعه، باید به فکر رفع رکود از اقتصاد کشور و اشتغالزایی باشند.

آخرین اخبار

تبلیغات