برگزاری مسابقه علمی دانش آموزان دوره اول متوسطه منطقه جلگه

مسابقه علمی دانش آموزان دوره اول متوسطه منطقه جلگه برگزار شد.

آخرین اخبار

تبلیغات