سبزی خبر داد:

برگزاری نخستین سیرک بدون حیوان کشور در اصفهان

نماینده دیده بان حقوق حیوانات ایران از برگزاری نخستین سیرک بدون حیوان کشور، برای نخسیتن بار در اصفهان خبر داد.

آخرین اخبار

تبلیغات